Skip to main content

ASKO Familiescholen

In 2019 wees wethouder Marjolein Moorman negen scholen aan om zich te ontwikkelen tot Amsterdamse familieschool. Naast het bieden van onderwijs hebben deze scholen de taak om te zorgen voor een brede ontwikkelomgeving waarbij er een koppeling wordt gemaakt met de thuissituatie en de leefomgeving van het kind.
OOG (met o.a. Sofie Rijnberg en Hennie Groot Haar) was vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Lukasschool als Familieschool.

Inmiddels heeft ook schoolbestuur ASKO het concept van de Familiescholen omarmd. In een Nieuws- en inspiratiebrief is te lezen dat zes ASKO scholen zich de komende jaren verder gaan ontwikkelen als Familieschool. De principes zijn helder:
1. Een rijke dag voor het kind
2. Ouders zijn partners
3. Het gezin is de basis
Dit alles in nauwe samenwerking met het Buurtteam en Ouder- en Kindteam van de Gemeente Amsterdam. OOG is onderdeel van de projectgroep.