Skip to main content
Eenvoud Slagvaardigheid Verbondenheid Aandacht Originaliteit Eenvoud Slagvaardigheid Verbondenheid Aandacht Originaliteit Eenvoud Slagvaardigheid Verbondenheid Aandacht Originaliteit Eenvoud Slagvaardigheid Verbondenheid Aandacht Originaliteit

Onderwijs en jeugd

Passend onderwijs is er sinds 2014, de nieuwe Jeugdwet sinds 2015. OOG was er vanaf het begin bij betrokken.

Samenwerkingsverbanden (samenwerkende schoolbesturen) geven invulling aan passend onderwijs: zij organiseren en financieren het aanbod voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Vaak is daarbij de hulp nodig van jeugdzorg, geregeld in de Jeugdwet. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Samenwerkingsverbanden en gemeentes hebben elkaar dus nodig.

Waar OOG goed in is, is het bij elkaar brengen van de werelden van onderwijs en jeugdzorg. OOG werkt voor samenwerkingsverbanden én gemeenten, bijvoorbeeld door te adviseren bij de inrichting en financiering van onderwijs-zorgarrangementen. Of bij de ontwikkeling van een dekkend netwerk voor (hoog)begaafde leerlingen. Of in de ondersteuning van het Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, waar landelijke ontwikkelingen vorm krijgen.

OOG voelt zich thuis op deze complexe beleidsterreinen waar voortdurend alles in beweging is. OOG beschikt over de juiste mensen, de juiste contacten, de juiste kennis. En die mogen we inzetten voor prachtige projecten, kijk maar: