Skip to main content
Eenvoud Slagvaardigheid Verbondenheid Aandacht Originaliteit Eenvoud Slagvaardigheid Verbondenheid Aandacht Originaliteit Eenvoud Slagvaardigheid Verbondenheid Aandacht Originaliteit Eenvoud Slagvaardigheid Verbondenheid Aandacht Originaliteit

IKC en kinderopvang

Er bestaat nog steeds een (wettelijke) scheiding tussen kinderopvang en onderwijs. In Integrale Kindcentra ontmoeten beide werelden elkaar en werken ze samen. Integrale Kindcentra bieden een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen, waarin professionals samen optrekken en waar ouders partners zijn. Kinderopvang én basisonderwijs werken samen in één organisatie, zo inclusief, integraal en interprofessioneel mogelijk, vaak in één gebouw waar kinderen van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds kinderen een aanbod krijgen waarmee ze zich optimaal ontwikkelen kunnen.

OOG weet als geen ander wat er nodig is om een IKC goed van de grond te krijgen en welke wettelijke mogelijkheden en beperkingen er zijn. OOG begeleidt scholen en kinderopvang die ervoor kiezen een IKC te worden door een stip op de horizon te zetten en gezamenlijk te analyseren welke stappen er nodig zijn om de verandering tot een succes te maken. We zetten een traject uit van onder meer opleidingen, teamontwikkeling, integratie van de organisatieonderdelen, missie- en visieontwikkeling, profilering en onderzoek en bepalen gezamenlijk vanuit de dagelijkse praktijk wat de volgende stap moet zijn. OOG beschikt over veel ervaring en kennis op dit terrein en heeft deze al op veel plekken in mogen zetten, kijk maar: