Skip to main content
Bestuur en management

Projectplan Brede Taalaanpak

By februari 16, 2023No Comments

Projectplan Brede Taalaanpak

Het Ministerie van OCW wil met een Gezinsaanpak Geletterdheid het ‘intergenerationeel overdragen van laaggeletterdheid’ terugdringen. Zijn je ouders laaggeletterd, dan is de kans groot dat je dat zelf ook wordt, en je kinderen weer na jou. Een brede gezinsaanpak is nodig om dit patroon te doorbreken. Gemeenten krijgen daarbij vanaf eind 2024 de regie.

Een integraal beleid voor laaggeletterdheid

De gemeente Zutphen wilde daar niet op wachten en maakte in 2022 al een begin met een effectief en integraal beleid voor laaggeletterdheid. OOG onderwijs en jeugd kreeg de vraag om in de tweede helft van 2022 op basis van een startnotitie met een projectplan te komen. Dat plan ligt er nu.

Adviseur Jenny Falke vertelt hoe zij het heeft aangepakt: “We zijn begonnen met het opzetten van een interne projectgroep, waaraan beleidsmedewerkers deelnamen vanuit diverse betrokken beleidsterreinen als participatie, jeugd, cultuur, onderwijs, inburgering en wmo, en met een grote betrokkenheid van de gemeentelijke bibliotheek. Samen met de manager van de bibliotheek en de beleidsmedewerker participatie hebben we vervolgens een analyse gemaakt van het huidige aanbod. We concludeerden dat er veel initiatieven zijn, maar dat er onvoldoende onderlinge samenwerking is. De kans is dat je dan signalen mist die voor een effectief beleid wel heel zinvol kunnen zijn. Ook constateerden we een gat in het aanbod voor jongeren.”

“De resultaten uit de analyse verbonden we vervolgens met de doelen die in de startnotitie al waren geformuleerd, en we koppelden daar concrete resultaten en activiteiten aan. Zo was het nodig om de samenwerking met scholen te verstevigen. Daar hebben we voorstellen voor gedaan.”

Planmatige aanpak

Je projectplan laten schrijven door een onafhankelijk adviseur heeft als voordeel dat het plan niet van één bepaalde gemeentelijke afdeling komt. De kans is daardoor groter dat het gedragen wordt door de hele organisatie met haar samenwerkingspartners. Jenny Falke: “Door het heel planmatig aan te pakken, hebben we een goede structuur neer kunnen leggen waarmee de gemeente Zutphen al goed is voorbereid op de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid die vanaf eind 2024 verplicht wordt voor alle gemeenten.”

Neem contact op met adviseur Jenny Falke voor meer informatie over dit project.