Onderwijs en jeugd

Ondersteuning voor Talent

By november 27, 2020november 29th, 2020No Comments

Ondersteuning voor Talent

Er komt steeds meer aandacht voor de specifieke behoeftes en wensen van (hoog)begaafde leerlingen. Door deze kinderen op tijd een aanbod te geven waarmee ook zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, kunnen problemen zoals thuiszitten of onderpresteren worden voorkomen. Vanuit het Ministerie van OCW is in 2019 een subsidie beschikbaar gesteld voor samenwerkingsverbanden om een ‘dekkend netwerk’ voor deze specifieke groep leerlingen te ontwikkelen. Onder de noemer Ondersteuning voor Talent hebben OOG, de Inschool Academie, Novilo en VO op Niveau de handen ineen geslagen om samenwerkingsverbanden te helpen deze subsidie zo optimaal mogelijk te benutten. Ondersteuning voor Talent zorgt voor ervaren project(be)geleiders en relevante opleidingstrajecten die onderwijsteams in staat stellen een beter aanbod te ontwikkelen voor hun (hoog)begaafde leerlingen. Ook worden regelmatig inspirerende netwerkbijeenkomsten georganiseerd waar de laatste ontwikkelingen worden gedeeld en kennis wordt uitgewisseld. Voor meer informatie of het ontvangen van de Nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar info@ondersteuningvoortalent.nl.