Skip to main content
Passend onderwijs

Evaluatie Passend Onderwijs

By november 16, 2020november 28th, 2020No Comments

Evaluatie Passend Onderwijs

Na jaren van onderzoek door het NRO en een intensief veldtraject met alle betrokken partners publiceerde het Ministerie van OCW begin november de langverwachte Evaluatie Passend Onderwijs met bijbehorende Verbeteraanpak. De rode draad: veel gaat goed, veel kan en moet ook beter; een stelselwijziging komt er niet.

Tijdens het Kamerdebat van 16 november jl. werd de 25-puntenaanpak die de minister voorstelt in grote lijnen onderschreven. Het debat leverde 16 moties op waarvan 14 inmiddels zijn aangenomen. Een overzicht van de aangenomen moties vindt u in de Nieuwsbrief 27 november 2020 van Netwerk LPO.

OOG onderwijs en jeugd is onder meer als ondersteuner van het Netwerk LPO (Leidinggevenden Passend Onderwijs) nauw betrokken geweest bij het evaluatietraject en zet zich de komende jaren vol energie in voor verbetering van het systeem van passend onderwijs, op weg naar steeds inclusievere vormen van onderwijs en jeugdhulp (en -zorg).