Skip to main content

Vertellis?! Werken met ervaringen aan thuisnabije expertise

 

 

 

 

 

Inzet van methodiek Vertellis?! om erachter te komen hoe we steeds meer expertise in en rond de scholen in Noordwijkerhout kunnen vormgeven en leerlingen daarmee thuisnabijer kunnen ondersteunen. Vertellis laat alle betrokkenen bij een vraagstuk:

  • hun eigen ervaring delen en stelt ze vervolgens in staat zelf duiding te geven aan die ervaring;
  • samen (met behulp van patroonherkenning) betekenis geven aan ervaringen;
  • inzicht creëren in wat speelt en wat nodig is;
  • deze inzichten gebruiken als basis voor gezamenlijk vormgegeven verandervoorstellen die door hun uitvoering in de realiteit weer nieuwe ervaringen opleveren.

OOG verzorgt de projectleiding, de inhoudelijke vraaginventarisatie en vertaling naar een online Vertelpunt, de evaluatie van ervaringen en patronen, het organiseren van een duidingssessie en het helpen definiëren van vervolgstappen op basis van verbetervoorstellen.