Skip to main content

Verhuiscoördinator

Ondersteuning van directie en team school bij de externe verhuizing van de school. Overleg voeren met directeur in aanloop naar de verhuizing. Offertetraject verhuisbedrijven met daarbij opstellen bestek t.b.v. de verhuizing; bespreking met directie en aanbesteding. Tevens aanspreekpunt voor verhuisbedrijf. Opstellen planning verhuizing, informeren team inzake opstellen plattegrond nieuwe locatie en verhuisklaar maken lokalen en gebouw. Opstellen vlekkenplan lokalen en opstellen nummerplan. Voorbereiden verhuizing. Coördinator tijdens de verhuisdagen. Evaluatie met verhuisbedrijf.