Skip to main content

Strategische sessies Met Andere Ogen

Met Andere Ogen

Het programma ‘Met Andere Ogen’ (MAO) heeft OOG gevraagd als procesbegeleider in de transformatie van programma naar netwerk, met als einddoel het verduurzamen van de beweging die MAO te weeg heeft gebracht. Het programma MAO is van start gegaan na de zomer van 2019. Inmiddels is een fundament gelegd voor een versterkte samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. Er is een netwerk van Inspiratieregio’s en bestuurlijke ambassadeurs, er wordt samen geleerd in de communities of practice en het wordt steeds duidelijker wat de volgende stappen moeten zijn om te komen tot één goed functionerend ecosysteem rondom het kind. Er is begin 2021 een adviesrapport uitgebracht om de verduurzaming van MAO te realiseren. De opdracht van OOG is, voortbordurend op deze adviezen, drie strategische sessies te organiseren en begeleiden om tot een concrete toekomst visie voor MAO te komen met de betrokkenen. OOG neemt hierin de rol van kritische vriend en sparringpartner. We ondersteunen MAO bij de volgende stap in de transformatie naar een toekomstbestendig netwerk.