Skip to main content

Samenwerking onderwijs en opvang: Allesinéénschool

Van OBS naar IKC De Schakel

Bij de ontwikkeling van de school naar een Allesinéénschool hebben we te maken met professionals uit onderwijs, opvang en zorg. Ieder met zijn eigen specialismen, kennis, gewoonten en geschiedenis. Bij het bijeenbrengen en bundelen van deze verschillende expertises, werken we aan een inclusieve veilige en uitdagende speelleeromgeving voor kinderen.

OOG versterkt, in de rol als procesbegeleider, de samenwerking tussen basisschool De Schakel en kinderopvang Swazoom (voorschool met VVE en een BSO). Het doel is om kansenongelijkheid terug te dringen door een gezamenlijk aanbod te creëren voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke missie en visie, een doorgaande leerlijn tussen de voorschool en vroegschool én gezamenlijke communicatie en profilering. “Leren door het plezier in taal” staat hierin voorop.