Skip to main content

Project Hoogbegaafdheid / Ondersteuning voor Talent

Hoogbegaafdheid is een landelijk speerpunt voor de komende jaren. De meeste samenwerkingsverbanden hebben subsidie ontvangen om passend onderwijs en jeugdhulp optimaal te organiseren voor hoogbegaafde leerlingen. OOG ondersteunt diverse samenwerkingsverbanden in dit proces.

Als adviseurs en projectleiders bij OOG ervaren wij dat de diverse gebieden volop in beweging zijn, en iedereen op zijn eigen inventieve wijze. Scholen en schoolbesturen tonen enorme energie en betrokkenheid op het onderwerp!

Om hoogbegaafde leerlingen te kunnen bieden wat zij nodig hebben, streven we naar een dekkend aanbod van passend onderwijs in elke regio. De eerste stappen in dit proces zijn afgelopen periode gemaakt: inventariserenĀ  wat er al aan kennis, ervaringen en aanbod aanwezig is. Ambities en behoeften van scholen en samenwerkingsverbanden zijn zichtbaar geworden. Kenniskringen zijn opgestart. Ook landelijk zijn de diverse samenwerkingsverbanden met inspiratiebijeenkomsten van NOVILO/Ondersteuning van Talent/OOG onderwijs en jeugd aan elkaar verbonden Scholen wisselen ervaringen uit en inspireren elkaar met good practises. Ook gemeenten, jeugdhulpaanbieders en lokale ondernemers worden betrokken bij het arrangeren van passend aanbod voor de hoogbegaafde leerlingen en hun ouders. Uiteraard krijgen ook ouders en leerlingen een stem om de juiste keuzes te kunnen maken in dit proces.