Skip to main content

Opvang & Onderwijs in Beeld

OOG heeft in opdracht van Meer Primair de doorstroom van onderwijs en kinderopvang in beeld gebracht. Meer Primair en Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer werken gezamenlijk aan de realisatie van kindcentra. Een kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende dag komen om te leren, spelen en ontwikkelen. Binnen een kindcentrum wordt gestreefd naar een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang. Op een aantal locaties wordt al actief samengewerkt met de kinderopvangpartner en soms bevinden beide zich al onder één dak.

Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van welke voorschoolse voorzieningen kinderen gebruikmaken wanneer zij instromen op een Meer Primair school en van welke BSO zij gebruikmaken na schooltijd. Dit heeft een rapport opgeleverd waarin per schoollocatie de doorstroom naar de verschillende kinderopvangaanbieders inzichtelijk is gemaakt. Het onderzoek Opvang & Onderwijs in Beeld geeft inzicht in de huidige stand van zaken in de samenwerking tussen Meer Primair en SKH op locatie niveau. Deze inzichten dienen een belangrijk doel in het aanduiden waar er kansen liggen ter uitbreiding van de samenwerking.