Skip to main content

Op weg naar kindcentrum Juliana van Stolberg

OOG begeleidt CBS Juliana van Stolberg en kinderopvang de Ontdekking in hun transformatie tot een volwaardig kindcentrum. In het kindcentrum bevinden zich de school, de peuteropvang, een kinderdagverblijf en de BSO onder één dak. Het voornaamste doel is een mooi totaalaanbod voor spelen, leren en ontwikkelen te maken voor kinderen van 0 tot 13 jaar. OOG werkt hier aan het ontwikkelen van één breed pedagogisch en ontwikkelprogramma, met één zorgstructuur en één zorgroute voor alle kinderen binnen het kindcentrum. Om dit te bereiken zijn gezamenlijke afstemming, overleg en bijscholing belangrijke uitgangspunten binnen het vormgeven van de interprofessionele samenwerking. In dit begeleidingstraject staat het inhoudelijk uitwerken van het kindcentrum met de betrokken partijen centraal. Tevens wordt er gewerkt aan de nieuwe huisvesting voor het Kindcentrum. Hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang. Naar verwachting kan het kindcentrum in 2022-2023 het nieuwe gebouw betrekken en haar definitieve vorm aannemen.