Skip to main content

Ontwikkeling Integrale Kindcentra

OOG draagt bij aan de ontwikkeling van een geïntegreerd aanbod van onderwijs, opvang en ontwikkeling in integrale kindcentra in Zutphen, Brummen en Voorst met als resultaat een rijke en duurzame leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het doel is te komen tot een organisatie waarbinnen iedereen, van de werkvloer tot het bestuurlijk toezicht, werkt vanuit één visie die uitgaat van een breed aanbod, kindnabije hulp en betrokkenheid van ouders en kinderen. Dit is een proces van jaren waarbij Archipel ervoor kiest om, naast de samenwerking met diverse kinderopvangorganisaties, ook eigen kinderopvang van 0 tot 13 jaar aan te bieden. OOG vervult in dit langlopende proces verschillende rollen: projectleider, initiator, opleider en beleidsmedewerker onderwijs en kinderopvang.