Skip to main content

Ondersteuningsplan 2020-2024

Organiseren van inputsessies voor scholen, schooldirecteuren, bestuurders en alle externe samenwerkingspartners. Op basis van deze input een ondersteuningsplan schrijven dat vooraf voorzien is van draagvlak. Ten slotte begeleiden van het besluitvormingstraject over het nieuwe plan.