Skip to main content

Netwerk 10-14 & Professionals in de Spiegel

Vormgeven aan een gecombineerde 10-14 aanpak voor zowel primair als voortgezet onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Draagvlak creëren onder scholen en besturen. Inventariseren van bestaande voorzieningen en deze inzichtelijk maken alle betrokkenen. Organiseren en stimuleren van ontmoeting tussen PO- en VO-professionals, o.a. door organisatie van een miniconferentie 10-14. Inzet van interventie ‘Professional in de Spiegel’ (i.s.m. Hanne Touw/Seminarium Orthopedagogiek) voor gemengde groep PO- en VO-professionals: inzicht krijgen in je eigen sociale constructen en hoe deze de manier bepalen waarop je naar een kind kijkt en dit inzicht gebruiken om de overgang PO-VO te versterken.