Skip to main content

Kwaliteitsimpuls Montessorionderwijs

De Buitenveldertse Montessorischool (BMS) wilde een kwaliteitsimpuls geven aan haar onderwijs dat gebaseerd is op de basisprincipes van Maria Montessori: onderwijs op maat, waarbij iedere leerling wordt gestimuleerd en geprikkeld om op haar of zijn hoogste niveau te werken en te leren. De BMS stelde zich de vraag: wat betekent Montessorionderwijs in de huidige tijd? Kinderen krijgen te maken met een steeds sneller veranderende samenleving. Om hierin goed te kunnen functioneren zijn behalve taal en rekenen ook andere vaardigheden van belang, zoals probleemoplossende vermogens, kritisch kunnen denken en communicatieve vaardigheden. Maar hoe kunnen deze zogeheten 21st-century skills worden ontwikkeld binnen het profiel van het hedendaagse Montessorionderwijs?

Onder begeleiding van Irma Pieper, naast haar werk voor OOG zelf directeur van een (Montessori)kindcentrum in Zutphen, wilde de school de volgende resultaten bereiken:

  • Inzicht in hoe je de motivatie van de leerlingen in kunt zetten bij hun eigen resultaten;
  • Mogelijkheden nog beter benutten om de kritische, creatieve en ondernemende vermogens van de kinderen te stimuleren en eigen maken;
  • Leren en oefenen hoe je het klassenmanagement doet volgens de visie van Montessori, maar ook in de nieuwe tijd waarbij we nog explicieter werken aan vaardigheden van de 21e eeuw;
  • Samen met het team opnieuw de visie benoemen op middelen, methode en materialen. Een specifiek punt hierbinnen is een goed voorbereide omgeving te creëren, zodat de creativiteit en natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen worden aangesproken;
  • Visie ontwikkelen over het verantwoorden van de ontwikkeling van de kinderen in een breder perspectief.

Dit proces wordt begeleid met behulp van groepsbezoeken, teambijeenkomsten en advisering aan directie, en vindt zijn voltooiing aan het einde van schooljaar 2020-2021.