Skip to main content

Interim directeur-bestuurder SWV IJssel Berkel

Bestuurder van het SWV IJssel Berkel, samen met 24 schoolbesturen realiseren van passend onderwijs, leidinggeven aan 26 professionals, formuleren van bouwstenen nieuwe Ondersteuningsplan.