Skip to main content

Interim bestuurssecretaris samenwerkingsverband Qinas

Qinas is het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. Het samenwerkingsverband wil passend onderwijs realiseren voor elke leerling uit de regio. 

Per september is de bestuurssecretaris van baan gewisseld. Daarom was het samenwerkingsverband op zoek naar iemand die deze functie op zich kan nemen. Het takenpakket is voornamelijk uitvoerend en bestaat onder andere uit voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen, plannen en de directeur-bestuurder ondersteunen waar nodig. Daarnaast ondersteunt de bestuurssecretaris ook bij het schrijven van het ondersteuningsplan en de financiële verantwoording van alle scholen.