Skip to main content

Innovatielijnen in Beeld

Ontwikkellijnen STWT

Stichting Westelijke Tuinsteden heeft OOG gevraagd een inventarisatie te maken van de interne projecten en pilots die de organisatie rijk is. STWT werkt bij het vormgeven van haar beleid vanuit een visie over motivatie, goed onderwijs en leiderschap. De organisatie zit in een transformatieproces en werkt actief mee aan manieren om het bestaande onderwijsmodel toekomstbestendig te maken. Deze innovatieve insteek is in iedere laag van de organisatie te vinden en het bestuurskantoor wil bewust inzetten op het faciliteren van projecten en pilots die ontstaan vanaf de werkvloer. OOG heeft over de periode van enkele maanden tientallen interviews gehouden met initiatiefnemers over de projecten, hoe de stand van zaken is en wat de behoeftes zijn om door te ontwikkelen. De inzichten verkregen vanuit de inventarisatie van OOG hebben bijgedragen aan het aanscherpen van het beleid rondom deze ‘ontwikkellijnen’.