Skip to main content

IKC de Schakel: de doorgaande lijn

IKC de schakel is een samenwerking tussen Kinderopvang Swazoom en schoolbestuur ZONOVA. OOG is binnen de begeleiding van de Allesinéénschool specifiek ingegaan op de doorgaande lijn. Binnen een IKC is de doorgaande lijn van voorschoolse opvang naar onderwijs en van onderwijs naar naschoolse opvang van groot belang. IKC de Schakel meet de doorgaande lijn op vijf verschillende gebieden: (1) samenwerkingsafspraken, (2) pedagogische en educatieve leerlijn, (3) overdracht voorschool-vroegschool, (4) ouderbetrokkenheid en (5) ondersteuningsstructuur. OOG zal in het schooljaar 2021-2022 de begeleiding voortzetten met coaching on the job en scholing om de doorgaande lijn verder te versterken. Hierin staat het versterken van de rol VVE-coördinator en het inzetten op verbinding en samenwerking tussen de teams opvang en onderwijs centraal.