Skip to main content

Ieder kind heeft recht op onderwijs

Organiseren van leerrecht voor kinderen die bijvoorbeeld instromen vanuit een Kinderdagcentrum, maar (nog) geen volledig onderwijs kunnen volgen. Het doel was om met alle betrokken partners (SWV PO Aan den IJssel, gemeente Capelle aan den IJssel, scholen voor speciaal (basis)onderwijs, zorgverleners) een structurele werkwijze te ontwikkelen waardoor meer kinderen onderwijs kunnen krijgen dat recht doet aan hun mogelijkheden. Het resultaat was een combinatie van beleid (voor onderwijs en gemeenten), een samenwerkingsconvenant tussen onderwijs, jeugdhulp en het Centrum voor Jeugd en Gezin en een routekaart voor de uitvoerend professionals. Volgens de opdrachtgever was het een succes: “Vroeger verdwenen de kinderen met een vrijstelling 5a onder de radar van het onderwijs. Ik ben trots op wat er in het afgelopen subsidiejaar tot stand is gekomen voor deze kwetsbare doelgroep. Het pilotjaar is nu afgelopen, de start van de inbedding van het recht op onderwijs van elk kind begint!”