Skip to main content

Huisschrijver Met Andere Ogen

OOG is onder meer als huisschrijver betrokken bij Met Andere Ogen, een landelijke veranderaanpak die als doel heeft de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg te verbeteren om de ontwikkelkansen van ieder kind te vergroten. Adviseur Richard Stuivenberg schreef onder meer artikelen voor de website en de mid- en eindterm en portretteerde een aantal kinderen voor wie de combinatie onderwijs-zorg niet vanzelfsprekend is (zie bijv. Yara wil naar school, Yara wil vrienden, of Het leven van Emma, een bloedstollend verhaal). Daarnaast maakte hij met Astrid Ottenheym (bestuurder SWV PPO Noord-Kennemerland) een special over hoogbegaafdheid die als inspiratie dient voor de Dialoogsessie van Met Andere Ogen op 13 oktober 2021 in Pakhuis de Zwijger. Verder is hij betrokken bij de ontwikkeling van een handreiking voor gemeenten over hoe zij de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg het beste zouden kunnen organiseren.