Skip to main content

Handreiking Samen-naar-Schoolklassen

In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelt OOG onderwijs en jeugd een handreiking Samen-naar-Schoolklassen. Het doel van de handreiking is om samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en andere initiatiefnemers binnen het primair onderwijs van de juiste handvatten en informatie (inhoudelijk, juridisch en financieel) te voorzien om zelf een Samen-Naar-Schoolklas te kunnen oprichten, binnen de bestaande wet- en regelgeving. Het plan van aanpak voor het maken van de handreiking is te vinden als bijlage bij dit bericht.

Bij de ontwikkeling van de handreiking wil OOG zoveel mogelijk gebruik maken van de expertise die op talloze plekken in het land al is opgedaan bij de inrichting van onderwijsplekken voor kinderen met een (ernstig meervoudige) beperking. Deel van de opdracht is ook om een innovatiekring in te richten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten én jeugdhulpaanbieders die mee wil denken in de verkenning van de knelpunten en de mogelijke oplossingen. Het is de bedoeling om deze innovatiekring ook na voltooiing van de handreiking Samen-naar-Schoolklassen te laten voortbestaan als platform voor innovatieve ideeën op weg naar inclusiever onderwijs.