Skip to main content

Familie-servicepunt Lukasschool

OOG begeleidt de Lukaschool bij de ontwikkelingen van het Familie-servicepunt. De school werkt aan gelijke kansen door kinderen en hun ouders een breed aanbod te bieden. Een van de focuspunten is het creëren van een sterke basis voor het gezin en de familie. Hiervoor heeft de Lukasschool in september 2020 het Familie-servicepunt (FSP) ingericht. Het FSP is een loket, naast de school, waar ouders terecht kunnen. Bij het FSP werken professionals van het Buurtteam Amsterdam en de ouder- en kindadviseur van het ouder- en kindteam. Zij bieden ouders een breed aanbod van zowel praktische als intensieve ondersteuning bij opvoedvragen en vragen rond geld en formulieren. Dit doen zij vanuit hun eigen kennis en expertise of ze verwijzen door naar gespecialiseerde hulpverlening. Wethouder Marjolein Moorman heeft op 17 juni 2021 op feestelijke wijze het FSP officieel geopend.

Naast de begeleiding tijdens de ontwikkeling van het FSP is OOG ook verantwoordelijk voor het monitoren van het FSP. In juli 2021 is het eerste jaar van het FSP geëvalueerd met een positieve conclusie. Het FSP heeft maar liefst 123 vragen opgepakt. Hiermee zijn ruim 100 gezinnen in beeld gebracht en geholpen.