Skip to main content

Community School In de Breedte

OOG draagt als projectleider en adviseur bij aan het uitbouwen van Community School In de Breedte. De Community School is er voor álle kinderen tussen 0 en 13 jaar en heeft als ambitie ieder kind te helpen haar of zijn talenten te benutten. Centraal staan talentontwikkeling, persoonsvorming, socialisatie en wereldburgerschap met verbinding tussen school, thuis, opvang en vrije tijd. OOG heeft gewerkt aan het versterken, verbinden en begeleiden van de regiegroep. Het accent ligt op het creëren van samenhang in het programma voor de ruim 1.000 kinderen die elke dag op de Community School deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, de peuter-kleutergroep of specifieke activiteiten voor kinderen van internationals. Vragen die daarbij een rol spelen zijn onder meer: wat is het profiel van de school; wat wordt de plek van de Community School in de wijk; en hoe organiseren we samenhang tussen diverse gezamenlijke thema’s?