Skip to main content

Beleidsmedewerker kwaliteitszorg onderwijs

Als beleidsmedewerker kwaliteitszorg onderwijs zijn verschillende adviseurs van OOG onderwijs en jeugd verbonden aan diverse onderwijsorganisaties. Leontien ondersteunt op dit gebied het SWV IJssel Berkel in Zutphen. Zij werkt nauw samen met de stafleden van het samenwerkingsverband.

Haar taken omvatten o.a. het sturen op kwaliteitsvol onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, op het verhelderen van de route naar specialistische voorzieningen en op het inrichten van een kennisinfrastructuur. Daarbij is het streven om het niveau van de basisondersteuning voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen met afvaardiging van de schoolbesturen en de staf van het SWV te formuleren en af te spreken.

Ook behoort aansluiting bij diverse gemeentelijke gremia tot haar werkzaamheden. Het doel is om de samenwerking te intensiveren en het ondersteuningsaanbod van het onderwijs en jeugdhulp adequater op elkaar aan te laten sluiten. Het ondersteunen bij het project ‘Jeugdhulp in de school’ is daarvan een voorbeeld. Ook heeft zij in samenwerking met een onderwijs/gemeentewerkgroep de routing voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie behandeling in een notitie vormgegeven.

Tot slot is een belangrijk onderdeel van haar werk het adequater inrichten van de Toewijzingscommissie. Haar kennis van wet- en regelgeving is daarbij helpend.