Skip to main content

Analyse Onderwijs-Zorgarrangementen

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vindt steeds vaker plaats in de vorm van onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s). Dit blijkt een goede manier om op preventieve en efficiënte wijze jeugdhulp te kunnen integreren binnen een onderwijssetting. In de regio Lekstroom maakte OOG een aantal analyses van OZA’s, zowel inhoudelijk (hoe zit het OZA in elkaar, wat zijn de doelstelling en wat is het succes van het OZA?) als financieel (hoe zit de financiering in elkaar, en hoe kan een efficiëntere inzet van middelen voor jeugdhulp worden bereikt?). De analyses maakten onder meer duidelijk dat een collectieve inzet van jeugdhulpmiddelen, in plaats van via individuele beschikkingen, een grote besparing kan opleveren. Ook het belang van een heldere regievoering en het inrichten van een onafhankelijke route voor in- en uitstroom zijn elementen waar bij de inrichting van een succesvol OZA rekening moet worden gehouden. Ook voor andere gemeenten, samenwerkingsverbanden en regio’s voeren wij graag analyses uit van bestaande OZA’s, en denken wij graag mee over de randvoorwaarden voor de inrichting van nieuwe OZA’s.

Een beschrijving van een van de OZA’s die wij mochten analyseren is te lezen op de website van Youké sterke jeugd.

En onder deze link vindt u een geanonimiseerd voorbeeld van een financiële analyse van een OZA.