Skip to main content

Gelijke kansen voor elk kind: Amsterdamse Familieschool

Als adviseur en procesbegeleider heeft OOG de transformatie mogen faciliteren van de Lukasschool tot een Amsterdamse Familieschool waar alle kinderen gelijke ontwikkelkansen krijgen. Het doel was om de Lukasschool te transformeren in een eigentijdse daltonschool die de koppeling maakt met de thuis- en leefomgeving van het kind. Met als motto ‘Elke dag samen een beetje beter!’ is samen met de school onder meer een breed aanbod van binnen- en buitenschoolse activiteiten ontwikkeld, is een nauwe samenwerking met ouders in gang gezet, is stevig ingezet op verdere professionalisering van het team en is een familieservicepunt ingericht op school.