Module Coördinator passend onderwijs op school

Voor ambitieuze onderwijsmensen in primair en voortgezet onderwijs!

In dit programma leer je om de rol van coördinator passend onderwijs op school goed te vervullen, door oplossings­gericht ondersteuning te organiseren voor leerlingen

en leraren. De module is vanuit de onderwijs­ en jeugd­ praktijk ontwikkeld, voor professionals die kansen zien en willen benutten.

DoelgroepIntern begeleiders, zorgcoördinatoren, bouwcoördinatoren, leerkrachten, schooldirecteuren
 Duur7 lesdagen
Tijd10.00­ – 17.00 uur
LocatieOOG voor Onderwijs en Jeugd (Amsterdam) of Incompany op locatie
KostenNeem contact op voor een prijsopgave
InformatieMasha Stolwijk m.stolwijk@oog.nl – 085-0175015
Aanmeldingm.stolwijk@oog.nl

Wat?

We bieden een praktijkgerichte opleidingsmodule van zeven dagen verspreid over het jaar waarin theorie en praktijk elkaar versterken. Jouw persoonlijke werksituatie en ambities zijn daarbij uitgangspunt. We gaan werken aan wat jij nodig hebt om coördinator passend onderwijs te zijn op jouw school.

Waarom?

Passend onderwijs biedt nieuwe kansen voor leerlingen, leraren, begeleiders en opvoeders. Er is in tijden geen vernieuwing geweest die zoveel ruimte biedt aan professionals om te doen wat nodig is. Zo min mogelijk geleid door procedures en voorwaarden, zo veel mogelijk gestuurd door het oordeel van mensen met verstand van zaken en oog voor wat leerlingen nodig hebben.

Denk jij in kansen en mogelijkheden en wil je die kansen benutten om het goede te doen voor leerlingen?

Wil je meer betekenen in de begeleiding van je collega’s? Neem jij het initiatief als er een combinatie van onderwijs en jeugdhulp nodig is? Dan hebben wij dé module voor jou!

Inhoud

In het programma wordt aandacht besteed aan onder andere:

 • de laatste ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en jeugdhulp;
 • taken en verantwoordelijkheden van de coördinator passend onderwijs op school;
 • samenwerking met speciaal onderwijs, samenwerkingsverband en jeugdhulp;
 • het vaststellen van onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders;
 • veelbelovende praktijkvoorbeelden (bij het organiseren van ondersteuning op school);
 • het ontwikkelen van een uitvoeringsplan: van visie en spoorzoeken naar stappen vooruit en
 • het opzetten van een professionaliseringsplan voor passend onderwijs op

Naast kennis rusten we je toe met vaardigheden om binnen en buiten de school samen te werken en om maatwerk voor leerlingen te organiseren dat aansluit bij de afge­ sproken basisondersteuning van het samenwerkings­ verband en het schoolondersteuningsprofiel van jouw school. We zoeken niet naar het ei van Columbus, maar we zoeken naar wat jou helpt. Visionair en vooral ook  praktisch.

VOOR WIE?

In het bijzonder voor intern begeleiders en zorgcoördina­toren in primair­ en voortgezet onderwijs, maar ook voor leidinggevenden en andere onderwijsprofessionals die zich willen bekwamen in het organiseren van leren en onderwijzen op school.

De module kan ook incompany worden aangeboden voor schoolbesturen, samenwerkingsverbanden of gemeenten.

Het programma wordt dan op maat gesneden en er wordt aangesloten bij ontwikkeldoelstellingen van de opdrachtgever.

HOE?

In de module worden verschillende werkvormen toegepast.

 • Kennisoverdracht via kennisateliers waarin visies, wetgeving, instrumenten en methodische aanpakken centraal
 • Netwerkleren via reflectie­opdrachten, intervisie en uitwisseling met ouders en collega’s van binnen en buiten de
 • Er wordt geleerd van good practices in binnen­ en buitenland, via
 • Het ontwerpen van instrumenten en werkwijzen om handen en voeten te geven aan passend onderwijs in jouw
 • Relevante samenwerkings­, plannings­ en onderzoeks­ vaardigheden om de ondersteuning van leren en onderwijzen te coördineren, worden steeds